Articles Written By: גל זילברמן ניסים

This author has written 47 articles
הכל למען אימי

הכל למען אימי

אימה של טלי יצחקי לפלר, דוריס יצחקי בת ה83 לוקה בדימנציה. רשות האוכלוסין וההגירה דחתה לאחרונה את בקשתה של טלי ומשפחתה להמשיך את העסקתה של העובדת…
תלבושת ברשת

תלבושת ברשת

כששנת לימודים אחת מסתיימת ושנה חדשה בפתח עולה הצורך בתלבושת אחידה חדשה. במקום להתרוצץ מחנות לחנות בחיפוש אחר החולצה בגזרה ובמידה המתאימה, או בצבע המועדף,…
Pages