Posts in category: רעות
הנקה, הו הנקה

אילו הייתי יודעת שכל כך קשה להניק אולי הייתי מוותרת מראש. מחשבות כאלו ואחרות עוברות לי בראש. הנקה ממש לא קלה, לא לי לפחות. תוספות, (חילבה, מורינגה, חלבה, בירה ומה לא), לתקופה קצרה אפילו שילבתי ובינינו באמת שכמעט וכבר וויתרתי. הבעיה שלי היא המצפון, הו המצפון. ברוך בואך לאימהות, ברוך בואך המצפון – מבינה ומגלה […]